(Nye internettsider er utviklet og kommer ved lansering.)

Nordsjø ASA er et selskap som er i prosess med å etablere en forretningsbank ved navn Nordsjøbanken, og skal bli en bank av og for kysten. Vi har fått konsesjon fra Finanstilsynet, og vi forbereder oss nå på å ferdigstille en bank for sparing, investeringer og finansiering av små og store prosjekter fra 2018.

Vi har en solid og industriell eierbase og i tillegg har vi ytterligere sterk interesse fra meget gode investornavn, fond og pensjonskasser, samt at en del av de eksisterende aksjonærene øker betydelig. Vi går fast-track på Axess-listen på Oslo Børs fra åpningen for å sikre god likviditet i aksjen.

Banken er bygget på den aller nyeste teknologiplattformen innen Fintech for bank, og vi skal dermed være en liten, men effektive og konkurransedyktig forretningsbank. I tillegg har de ansatte lang erfaring fra de ulike bransjene som banken skal operer i. IT-systemer og nye internettsider er ferdig utviklet og snart klar til lansering. 

Vestlandet trenger en lokal forretningsbank som forstår vestlandsk næringsliv, satser på dette og beslutter lokalt. Banken vil støtte opp om vekst og utvikling i næringslivet i Bergen og på Vestlandet. All erfaring tilsier at slik tilstedeværelse gir bedre beslutninger, langsiktighet og handlekraft.
— Christian Ravnå, initativtaker og adm.dir.
 
 

Kontaktperson

Christian Ravnå
Initiativtager og administrerende direktør
Mobil: (+47) 99 56 09 66
E-post: christian.ravnaa@nordsjobanken.no

 
 

 Nordsjø ASA – org.nr 818 473 672 - post@nordsjobanken.no - Bryggen 13, 5003 Bergen